آموزش

شرکت آریان تندرست طب، نماینده انحصاری کمپانی richard wolf آلمان، مرکز آموزشی جراحی لاپاروسکوپی دانشگاه تهران را با الگو برداری از مرکز آموزش richard wolf prima vista واقع در آلمان راه اندازی نمود و تا کنون بالغ بر ۱۰۰۰ جراح عمومی، زنان، تکنسینهای اتاق عمل و مسئولین تجهیزات پزشکی از آموزشهای مرکز بهره مند شده اند. دوره های آموزشی مشتمل بر لاپاروسکوپی پایه با مولاژ، لاپاروسکوپی پیشرفته در انیمال لب، هیستروسکوپی و هیسترکتومی ، نگهداشت ابزارها و بسیاری دیگر است. تمامی دوره ها دارای گواهینامه معتبر دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.